Có một con đường

Có một con đường em chẳng thích gọi tên
Con đường em qua … chở mùa hạ úa
Một cơn gió lùa … xao xác
Lá vàng rơi trước mùa thu

Có một con đường em chẳng thể quên
Hạ về ….rợp một trời phượng đỏ
Nắng tháng tư mong mưa về qua đó
Dỗ dành những đám cỏ xanh

Có một con đường

Có một con đường in dấu em … anh
Ký ức buồn vui vẫn còn nguyên nơi đó
Chỉ có anh chẳng bao giờ về nữa
Gió … cuốn tiếng cười bay xa

Có một con đường anh đã từng qua …

(ruby_phan)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] kaskus emoticons nartzco