Chạm mùa lá đổ

Tháng chín chợt buồn
Mưa bong bóng vỡ tan
Ta lặng lẽ cùng thu hòa trong phố,
Chân rón rén sợ chạm mùa lá đổ,
Heo may đã về đây
Ta cũng đợi thu về…

(Heo may
Tác giả: Nguyễn Lan Hương)

Gió heo may tháng 9

Phố về đêm bước chân ai đơn côi
Ghế đá bơ vơ, lá rơi lặng lẽ
Hương mùa thu chênh chao thật khẽ
Mang nặng trong mình kỷ niệm hôm nào.

(Tác giả: Bùi Thế Uyên)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] kaskus emoticons nartzco