Nên mùa thu không lá

Ngày em mười lăm tuổi
Mưa thoảng trong cuộc đời
Con chuồn chuồn bay vội
Gió bồn chồn không thôi

Ngày em mười sáu tuổi
Mây lang thang chân trời
Chú dế nào dạo nhạc
Bản tình ca không lời

Ngày em mười tám tuổi
Người …. hình như xa rồi
Nên mùa thu không lá
Hoa cúc thành đơn côi

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] kaskus emoticons nartzco