Ngày xưa ơi..

Giá ngày xưa tạo hóa cứ vô tình
Đừng bắt nhịp hai trái tim xa lạ
Gặp nhau đâu đã là tất cả
Xa nhau đâu chỉ một vài ngày…

(Nguyễn Thanh Hà)

Em biết đã xa rồi
Bờ vai chờ thuở ấy
Mà sao lòng vẫn vậy
Gọi hoài ngày xưa ơi…

(Thu Phong)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[+] kaskus emoticons nartzco